Määrus: Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine
Reg. number: 106
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 18.12.2008
Jõustumise kp: 01.01.2009
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2009. a eelarve kinnitamine
Failid: Lisad.xls ( 263 kb )
lvk6m_0106.pdf ( 7928 kb )