Määrus: Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2007. a määruse nr 71 "Hoolekogu liikmete valimise kord" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2007. a määruse nr 71 "Hoolekogu liikmete valimise kord" muutmine
Reg. number: 99
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 25.09.2008
Jõustumise kp: 01.10.2008
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 08.11.2007. a määrust nr 71
Tartu Linnavolikogu 10.02.2011 määrus nr 31 tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 8. novembri 2007. a määruse nr 71 "Hoolekogu liikmete valimise kord" muutmine
Failid: lvk6m_0099.pdf ( 1519 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 25. septembri 2008. a
määruse nr 99 juurde