Määrus: Teede ja tänavate sulgemise maks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Teede ja tänavate sulgemise maks
Reg. number: 89
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.04.2008
Jõustumise kp: 01.05.2008
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 13.02.2003. a määruse nr 18

Tartu Linnavolikogu 20.12.2012 määrus nr 77 () tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Teede ja tänavate sulgemise maks
Failid: lvk6m_0089.pdf ( 1209 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 24. aprilli 2008. a
määruse nr 89 juurde