Määrus: Tartu linna 2008. a eelarve kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2008. a eelarve kinnitamine
Reg. number: 78
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 20.12.2007
Jõustumise kp: 01.01.2008
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2008. a eelarve kinnitamine
Failid: Lisad 1-6.xls ( 259 kb )
lvk6m_0078.pdf ( 8122 kb )