Määrus: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2005. a määruse nr 112 "Tartu linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2005. a määruse nr 112 "Tartu linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Reg. number: 73
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.11.2007
Jõustumise kp: 01.01.2008
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 28.06.2012 määrus nr 71 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 9. juuni 2005. a määruse nr 112 "Tartu linna jäätmehoolduseeskiri" muutmine
Failid: lvk6m_0073.pdf ( 4417 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu
22. novembri 2007. a määruse nr 73 juurde
Lisa
Tartu Linnavolikogu 09. juuni 2005. a
määrusele nr 112

Tartu linna jäätmehoolduseeskirja lisa 1
Lisa
Tartu Linnavolikogu 09. juuni 2005. a
määrusele nr 112

Tartu linna jäätmehoolduseeskirja lisa 2