Määrus: Hoolekogu liikmete valimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolekogu liikmete valimise kord
Reg. number: 71
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.11.2007
Jõustumise kp: 15.11.2007
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 25.09.2008. a määrus nr 99 muudab
Tartu Linnavolikogu 10.02.2011 määrus nr 31 tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Hoolekogu liikmete valimise kord
Failid: lvk6m_0071.pdf ( 1149 kb )