Määrus: Tartu linna 2007. a eelarve muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2007. a eelarve muutmine
Reg. number: 70
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.10.2007
Jõustumise kp: 09.10.2007
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2007. a eelarve muutmine
Failid: Lisad 1-5.xls ( 116 kb )
lvk6m_0070.pdf ( 3774 kb )