Määrus: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 1999. a määruse nr 92 "Tartu linna kalmistute eeskirja kinnitamine" lisa muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 1999. a määruse nr 92 "Tartu linna kalmistute eeskirja kinnitamine" lisa muutmine
Reg. number: 56
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.04.2007
Jõustumise kp: 01.05.2007
Seosed: Muudab Tartu Linnavolikogu 10. juuni 1999. a määrust nr 92
Eelnõu: Tartu Linnavolikogu 10. juuni 1999. a määruse nr 92 "Tartu linna kalmistute eeskirja kinnitamine" lisa muutmine
Failid: lvk6m_0056.pdf ( 1007 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 12. aprilli 2007. a
määrusele nr 56