Määrus: Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine
Reg. number: 49
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.12.2006
Jõustumise kp: 01.01.2007
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna 2007. a eelarve kinnitamine
Failid: määruse lisad 1-6.xls ( 262 kb )
lvk6m_0049.pdf ( 9005 kb )