Määrus: Reklaamimaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Reklaamimaks
Reg. number: 48
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.12.2006
Jõustumise kp: 01.01.2007
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks:

Tartu Linnavolikogu 19.12.2002. a määruse nr 10; .
Tartu Linnavolikogu 14.10.2010. a määrus nr 21 muudab
Tartu Linnavolikogu 05.12.2013 määrus nr 1 (

Eelnõu: Reklaamimaks
Failid: lvk6m_0048.pdf ( 1238 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 7. detsembri 2006. a
määruse nr 48 juurde