Määrus: Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise kord
Reg. number: 24
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 04.05.2006
Jõustumise kp: 09.05.2006
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 14.10.2010. a määrus nr 21 muudab
Eelnõu: Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise kord
Failid: lvk6m_0024.pdf ( 580 kb )