Määrus: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine
Reg. number: 121
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2005
Jõustumise kp: 05.07.2005
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavolikogu 13. mai 1999. a määruse nr 85

Tartu Linnavolikogu 14.10.2010. a määrus nr 20 tunnistab kehtetuks

Eelnõu: Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine
Failid: lvk5m_0121.pdf ( 806 kb )

Lisa
Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2005. a
määruse nr 121 juurde