Määrus: Puu raiumiseks loa andmise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Puu raiumiseks loa andmise kord
Reg. number: 79
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 01.07.2004
Jõustumise kp: 01.08.2004
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavolikogu 28.09.2006. a määrus nr 40 tunnistab kehtetuks punkti 2.4.
Eelnõu: Puu raiumiseks loa andmise kord
Failid: lvk5m_0079.pdf ( 831 kb )