Määrus: Tartu Agenda 21 heakskiitmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavolikogu
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Agenda 21 heakskiitmine
Reg. number: 67
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.12.98
Jõustumise kp: 17.12.1998
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Agenda 21 heakskiitmine
Failid: lvk3m_0067.pdf ( 8434 kb )