Määrus: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.01.2024
Jõustumise kp: 22.01.2024
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2024. aastaks
Failid: LVM2024011600004.asice ( 60 kb )