Määrus: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2023. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2023. aastaks
Reg. number: 7
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.01.2023
Jõustumise kp: 24.01.2023
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2023. aastaks
Failid: LVM2023012400007.asice ( 59 kb )