Määrus: Spordiinventari toetus 2022. aastal

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Spordiinventari toetus 2022. aastal
Reg. number: 13
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 26.07.2022
Jõustumise kp: 01.08.2022
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Spordiinventari toetus 2022. aastal
Failid: LVM2022072600013.asice ( 86 kb )