Määrus: Hugo Treffneri Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022 - 2026

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Hugo Treffneri Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022 - 2026
Reg. number: 30
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.12.2021
Jõustumise kp: 19.12.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Hugo Treffneri Gümnaasiumi arengukava aastateks 2022 - 2026
Failid: LVM2021121400030.asice ( 958 kb )