Määrus: Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Reg. number: 23
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 05.10.2021
Jõustumise kp: 18.10.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Failid: LVM2021100500023.asice ( 115 kb )