Määrus: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2021. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2021. aastaks
Reg. number: 5
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.01.2021
Jõustumise kp: 25.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Lapsehoiutoetuse suuruse kinnitamine 2021. aastaks
Failid: LVM2021011900005.asice ( 74 kb )