Määrus: Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2021. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2021. aastaks
Reg. number: 4
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.01.2021
Jõustumise kp: 25.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Eralasteaiale eraldatava toetuse suuruse kehtestamine 2021. aastaks
Failid: LVM2021011900004.asice ( 77 kb )