Määrus: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus
Reg. number: 77
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 15.12.2020
Jõustumise kp: 01.01.2021
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Veeriku Kooli põhimäärus
Failid: LVM2020121500077.asice ( 117 kb )