Määrus: Tartu Lasteaia Hellik põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaia Hellik põhimäärus
Reg. number: 15
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.05.2020
Jõustumise kp: 01.07.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaia Hellik põhimäärus
Failid: LVM2020051900015.bdoc ( 33 kb )