Määrus: Tartu Lasteaed Tripsik arengukava aastateks 2020 - 2026

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Tripsik arengukava aastateks 2020 - 2026
Reg. number: 9
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.03.2020
Jõustumise kp: 21.03.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Tripsik arengukava aastateks 2020 - 2026
Failid: LVM2020031600009.bdoc ( 85 kb )