Määrus: Tartu Lasteaed Hellik arengukava aastateks 2020 - 2022

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Hellik arengukava aastateks 2020 - 2022
Reg. number: 8
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.03.2020
Jõustumise kp: 21.03.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Hellik arengukava aastateks 2020 - 2022
Failid: LVM2020031600008.bdoc ( 99 kb )