Määrus: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks
Reg. number: 3
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.01.2020
Jõustumise kp: 26.01.2020
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna koolieelsete lasteasutuste tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2020. aastaks
Failid: LVM2020012100003.bdoc ( 20 kb )