Määrus: Tartu Lasteaed Tõruke arengukava aastateks 2020 - 2025

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Tõruke arengukava aastateks 2020 - 2025
Reg. number: 22
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 12.11.2019
Jõustumise kp: 18.11.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Tõruke arengukava aastateks 2020 - 2025
Failid: LVM2019111200022.bdoc ( 139 kb )