Määrus: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024
Reg. number: 12
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.09.2019
Jõustumise kp: 15.09.2019
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2020 - 2024
Failid: LVM2019091000012.bdoc ( 107 kb )