Määrus: Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus
Reg. number: 6
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 23.04.2018
Jõustumise kp: 23.04.2018
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 12.10.2010 määruse nr 23 ()
Eelnõu: Tartu linna kriisikomisjoni põhimäärus
Failid: LVM2018042300006.bdoc ( 97 kb )