Määrus: Tartu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
Reg. number: 18
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 03.10.2017
Jõustumise kp: 03.10.2017
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu linna jäätmevaldajate registri põhimäärus
Failid: LVM2017100300018.bdoc ( 31 kb )