Määrus: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2020

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2020
Reg. number: 29
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 13.12.2016
Jõustumise kp: 13.12.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi arengukava aastateks 2017-2020
Failid: Lisa TLVM2016121300029.pdf ( 365 kb )
LVM2016121300029.bdoc ( 263 kb )