Määrus: Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021
Reg. number: 23
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.11.2016
Jõustumise kp: 22.11.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Kroonuaia Kooli arengukava aastateks 2017-2021
Failid: Lisa TLVM2016112200023.pdf ( 175 kb )
LVM2016112200023.bdoc ( 178 kb )