Määrus: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019
Reg. number: 11
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.05.2016
Jõustumise kp: 24.05.2016
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Hansa Kooli arengukava aastateks 2016-2019
Failid: LVM2016052400011.bdoc ( 435 kb )