Määrus: Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Reg. number: 10
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 30.06.2015
Jõustumise kp: 30.06.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 14.06.2005 määruse nr 16 ()
Eelnõu: Tartu koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
Failid: LVM2015063000010.ddoc ( 77 kb )