Määrus: Tartu linna hõbelusikas

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linna hõbelusikas
Reg. number: 7
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 16.06.2015
Jõustumise kp: 16.06.2015
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 21.02.2023 määrus nr 13 () tunnistab kehtetuks § 2 lg 2
Eelnõu: Tartu linna hõbelusikas
Failid: LVM2015061600007.ddoc ( 38 kb )