Määrus: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord
Reg. number: 6
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 14.01.2014
Jõustumise kp: 14.01.2014
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Terviktekst
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 15.02.2011 määruse nr 5 ()
Eelnõu: Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord
Failid: LVM2014011400006.ddoc ( 56 kb )