Määrus: Tartu Lasteaed Sirel arengukava aastateks 2014–2019

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Sirel arengukava aastateks 2014–2019
Reg. number: 29
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2013
Jõustumise kp: 10.12.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Eelnõu: Tartu Lasteaed Sirel arengukava aastateks 2014 - 2019
Failid: Lisa TLVM2013121000029.pdf ( 161 kb )
LVM2013121000029.ddoc ( 256 kb )