Määrus: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2014–2020

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2014–2020
Reg. number: 26
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 10.12.2013
Jõustumise kp: 10.12.2013
Avaldamine Riigi Teatajas: Algtekst
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 28.03.2017 määrus nr 7 () muudab täiendades lisa osaga VII
Eelnõu: Tartu Lasteaed Piilupesa arengukava aastateks 2014 - 2020
Failid: Lisa TLVM2013121000026.pdf ( 99 kb )
LVM2013121000026.ddoc ( 172 kb )