Määrus: Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Reg. number: 24
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 19.10.2010
Jõustumise kp: 19.10.2010
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 23.08.2011 määrus nr 12 () tunnistab kehtetuks § 4

Tartu Linnavalitsuse 06.03.2012 määrus nr 6 () tunnistab kehtetuks §i 11

Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega
Failid: tlvm2010_0024.pdf ( 1489 kb )


Teenuse liikTeenuse hind Puhastustasu Kokku teenuse hind käibemaksuta Käibemaks

20%

Teenuse hind koos käibemaksuga
Abonenttasu
0
0
0
0
0
Tasu võetud vee eest
0,58
-
0,58
0,12
0,70
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (I grupp)
0,43
0,29
0,72
0,14
0,86
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (II grupp)
0,43
0,58
1,01
0,20
1,21
Tasu heitvee ärajuhtimise eest (III grupp)
0,43
1,15
1,58
0,32
1,90