Määrus: Reklaami paigaldamise kord

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Määrus
Teema: Reklaami paigaldamise kord
Reg. number: 19
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 05.08.2004
Jõustumise kp: 05.08.2004
Seosed: 1.Tunnistab kehtetuks:

1.1. linnavalitsuse 30. detsembri 2003. a määruse nr 18
1.2. linnavalitsuse 17. veebruari 2004. a määruse nr 4
2. linnavalitsuse 27.06.2006 määrus nr 20 muudab
3. linnavalitsuse 22.01.2008 määrus nr 1 muudab punkte 1.2 ja 2.1
4. linnavalitsuse 19.10.2010 määrus nr 24 muudab

Eelnõu: Reklaami paigaldamise kord
Failid: tlvm2004_0019.pdf ( 1429 kb )Andrus Ansip


Linnapea

Riina Männiste


Õigusteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetesLISA
Tartu Linnavalitsuse 05.08.2004
määruse nr 19 juurde
AVALDUS
REKLAAMI PAIGALDAMISEKS

Palun lubada reklaami ja/või reklaamikandja paigaldamist.

Reklaami omanik………………….......…………………………........................………………...

Aadress ja telefon...……………………………………………………................………………..

Registrikood …………………………………………………..............…………………………...

Paigaldamise asukoht (aadress)......……………………………............................……………….

Elektri kasutamine…………………………………………………………………………………

Paigaldusloa tähtaeg.....……………………………………………………............………………

Paigaldaja on esitanud..........…......................................………...........................………………..

…………………………………………………………………………………………………….


Reklaami paigaldamise korra ja reklaamimaksu määrusega olen tutvunud

…………………………….
(avalduse esitamise kuupäev)

..........................……………..
(taotleja allkiri või tema esindaja nimi ja allkiri)


Riina Männiste

Õigusteenistuse juhataja
linnasekretäri ülesannetes