Korraldus: Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 1268
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.11.2022
Jõustumise kp: 22.11.2022
Eelnõu: Ringtee tn 83, Ringtee tn 89 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVK2022112201268.asice ( 18310 kb )