Korraldus: Lehe tn 19 ja Lehe tn 21 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Lehe tn 19 ja Lehe tn 21 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Reg. number: 1217
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 08.11.2022
Jõustumise kp: 08.11.2022
Eelnõu: Lehe tn 19 ja Lehe tn 21 kruntide detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Failid: LVK2022110801217.asice ( 2504 kb )