Korraldus: Kastani tn 16 projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Kastani tn 16 projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 669
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 21.06.2022
Jõustumise kp: 21.06.2022
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 02.08.2022 korraldus nr 809 () tunnistab kehtetuks
Eelnõu: Kastani tn 16 projekteerimistingimuste määramine
Failid: LVK2022062100669.asice ( 290 kb )

LISA
Tartu Linnavalitsuse 21.06.2022. a

korralduse nr 669 juurde