Korraldus: Tartu linna 2021. a eelarve liigendamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna 2021. a eelarve liigendamine
Reg. number: 1500
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.12.2020
Jõustumise kp: 22.12.2020
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 09.03.2021 korraldus nr 240 () muudab punkti 2 lisa 3 Loomeviis MTÜ osas
Eelnõu: Tartu linna 2021. a eelarve liigendamine
Failid: LVK2020122201500.asice ( 3034 kb )