Korraldus: Tartu Linnavalitsuse 12.03.2020 korralduse nr 270 muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 12.03.2020 korralduse nr 270 muutmine
Reg. number: 334
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 24.03.2020
Jõustumise kp: 24.03.2020
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 12.03.2020 korralduse nr 270 muutmine
Failid: LVK2020032400334.bdoc ( 22 kb )