Korraldus: Tartu linna 2020. aasta eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse andmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu linna 2020. aasta eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse andmine
Reg. number: 3
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 07.01.2020
Jõustumise kp: 07.01.2020
Seosed: Tartu Linnavalitsuse 22.06.2020 korraldus nr 665 () tunnistab kehtetuks lisa 2 punkti 7
Eelnõu: Tartu linna 2020. aasta eelarvest noorsootöö projektidele ja programmidele toetuse andmine
Failid: LVK2020010700003.bdoc ( 499 kb )