Korraldus: Narva mnt 101 projekteerimistingimuste määramine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Narva mnt 101 projekteerimistingimuste määramine
Reg. number: 877
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 27.08.2019
Jõustumise kp: 27.08.2019
Eelnõu: Narva mnt 101 projekteerimistingimuste määramine
Failid: LVK2019082700877.bdoc ( 75 kb )

LISA
Tartu Linnavalitsuse 27.08.2019. a
korralduse nr 877 juurde

PROJEKTEERIMISTINGIMUSED HOONE PROJEKTEERIMISEKS
nr PTH-19-096

Määratud: Tartu Linnavalitsuse
27.08.2019. a korraldusega nr 877