Korraldus: Ringtee tn 89, Ringtee tn 83 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Ringtee tn 89, Ringtee tn 83 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Reg. number: 734
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 09.07.2019
Jõustumise kp: 09.07.2019
Eelnõu: Ringtee tn 89, Ringtee tn 83 ja Raudtee tn 114b kruntide ning lähiala detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Failid: LVK2019070900734.bdoc ( 127 kb )

LISA
Tartu Linnavalitsuse 09.07.2019
korralduse nr 734 juurde