Korraldus: Tartu Linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a korralduse nr 1405 "Eluasemekomisjoni põhimäärus" muutmine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a korralduse nr 1405 "Eluasemekomisjoni põhimäärus" muutmine
Reg. number: 459
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 17.05.2016
Jõustumise kp: 17.05.2016
Seosed: Muudab Tartu Linnavalitsuse 29.12.2008 korralduse nr 1405 () punkte 1.3, 1.4 ja 1.5
Eelnõu: Tartu Linnavalitsuse 29. detsembri 2008. a korralduse nr 1405 "Eluasemekomisjoni põhimäärus" muutmine
Failid: LVK2016051700459.bdoc ( 28 kb )