Korraldus: Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu kinnitamine

Akti väljaandja: Tartu Linnavalitsus
Akti liik: Korraldus
Teema: Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu kinnitamine
Reg. number: 97
Seisund: Allkirjastatud
Vastuvõtmise kp: 22.01.2013
Jõustumise kp: 22.01.2013
Seosed: Tunnistab kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 25.09.2012 korralduse nr 1026 ()
Eelnõu: Tartu Kroonuaia Kooli koosseisu kinnitamine
Failid: LVK2013012200097.ddoc ( 50 kb )


Jrk nr
Finantseerimiseelarve
Ametikohtade
arv
Juhid
3
1.1.
Direktor
1
1.2.
Õppealajuhataja
1
1.3.
Majandusjuhataja
1
Tippspetsialistid
29,15
1.4.
Huvijuht
1
1.5.
Eripedagoog
1
1.6.
Pikapäevarühma kasvataja
0,5
1.7.
Psühholoog
1
1.8.
Sotsiaalpedagoog
1
1.9.
Raamatukoguhoidja
1
1.10.
Ringijuht
0,73
1.11.
Õpetaja
22,92
Keskastme spetsialistid
5,22
1.12.
Abiõpetaja
1,67
1.13.
Infojuht
0,5
1.14.
Laborant
0,25
1.15.
Meditsiiniõde
1
1.16.
Muusikaterapeut
0,4
1.17.
Füsioterapeut
0,4
1.18.
Sekretär
1
Töölised ja abiteenistujad
6
1.19.
Koristaja
4
1.20.
Majahoidja
1
1.21.
Remonditööline
1
KOKKU
43,37